Informasjon om tilbudet på AKS

Tilbudet er for alle elever på 1.-4. årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Utdanningsetaten overtok det overordnede ansvar for de kommunale skolefritidsordningene (SFO) 1. august 2008. Overtagelsen av SFO fra bydelene gir Utdanningsetaten mulighet til å utvikle et mer helhetlig tilbud om undervisning, fritid og leksehjelp for elevene. Sfo ble ved overtagelsen omdøpt til Aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læring støttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for AKS er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på AKS.

SØKNADSFRIST: Hovedopptaket til AKS for elever på 1. trinn er 1. april. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved AKS for hvert år. Skjema for hovedopptaket finner du på Oslo kommunes hjemmesider,

OM Ekeberg AKS: Ekeberg skole har en av byens største Aktivitetsskoler med omlag ca 370 barn og 350 ansatte fordelt på fire baser.

  • Aktivitetsskolen har åpningstid 07:30 – 08:30 og fra skoleslutt til 16:45.
  • Det holdes åpent i alle ferier, med unntak av helligdager, jul- og nyttårsaften og fire uker i sommerferien.
  • Aktivitetsskolen kan tilby to typer plass, hel- og deltids plass.
  • Dersom man velger deltids plass har man 12 timer til rådighet. Av disse må 2 av timene benyttes til morgenåpning, og 10 fordeles på ettermiddagene. I ferier er ikke 2 timer forbeholdt morgenåpning, men 12 timer disponeres etter ønske i løpet av uken.
  • Dersom man har hel plass finnes det ingen begrensninger på hvordan man benytter plassen innen Aktivitetsskolens åpningstid.