Prosjekt lesing og regning

Barn ligger på gulvet og tegner.

Prosjektet skal bidra til:

  • å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter- og eller i regning
  • å bidra til elevenes faglige utvikling
  • å bidra til økt samhandling mellom skole og AKS
  • å sikre et bredt spekter av aktivteter i tråd med målområdene i Rammeplanen.
  • økt kompetanse og deltagelse i Aktivitetsskolen


Hvordan synliggjøres prosjektet for barn og foresatte

  • Leker, spill og aktiviteter innen lesing og regning vil være tilgjengelig på Aktivitetsskolen
  • Aktivitetsskolen benytter seg av biblioteket
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter er høyere med et klart fokus på tema.