Ny lånebod på Aktivitetsskolen

Aksboden

Ideen kom i gang etter en studietur til Stockholm hvor en skole hadde lånebod med utleie av diverse utstyr. Dette var meningsfylt og inspirerende. Vi falt for ideen om å lage en tilsvarende aktivitetsbod her på Ekeberg aktivitetsskole.

Ansvarlige elever

4.trinn har vært med på å sette i stand boden og hatt det som et lite prosjekt denne våren. De skal også sammen med 3.trinn stå ute i låneboden og låne ut utstyr hver dag i utetiden på Aks. Dette er noe de har gledet seg masse til og som vi ser i etterkant fungerer helt glimrende!

Hvordan fungerer boden

Elevene får egne lånekort med sitt navn. De kan så gå til låneboden og plukke ut noe de vil leke med i utetiden. Lånekortet blir liggende i boden til eleven leverer utstyret tilbake. Det er elevens ansvar å levere utstyret tilbake når de er ferdig. Hvis elevene mister eller roter bort det de har lånt må de vente noen dager før de får lånekortet tilbake.

Hensikt med boden

Dette er en glimrende måte å lære elevene til å føle ansvar for de tingene de låner. Vi ser allerede nå at leker blir levert inn og at elevene tar ansvar. Vi mener at dette kan det skape mer glede i utetida på Aks og bidra til at det blir mindre konflikter og mer lek mellom elever. Noe vi allerede observerer etter de få ukene vi har vært åpne.

Lek er først og fremst noe eleven opplever som morsomt og gledefylt – noe eleven har lyst til å gjøre av egen fri vilje. Leken er helt på barnas initiativ, enten de setter det i gang selv, eller har lyst til å være med andre. Vi håper dette kan skape rom for mye gled ute i skolegården.

Du er velkommen til å ta en titt på våre flinke elever og selve boden, som er åpen hver dag i vår Aks-tiden!