Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen 2017

Aktivitetsskolen rosa logo

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2017 inkl. kost, kan leses i informasjonsskrivet.

Budsjettet for 2017 vedtas 7.12.2016.