Hjertetelefon

Hjerterom

Trenger du som elev på Ekeberg skole noen å snakke med?

Sosiallærerene og miljøterapautene våre er tilgjengelig hver dag fra 08:30-14:00 på telefon og mail for alle som trenger noen å snakke med.

 

 

1.-3.trinn:

Marie Øvrum: marie0504@osloskolen.no

mobil: 48889896

Birgit Siljeholt: birgit.siljeholt@ude.oslo.kommune.no

mobil: 91541350

 

4.-7.trinn:

Camilla Bergaust: camilla.bergaust@ude.oslo.kommune.no

mobil: 90241353

Janne Breistein; jabra026@osloskolen.no

mobil: 91567623