Informasjon til foresatte uke 12

Skrivebok og penn

    

Kjære alle Ekeberg foresatte

 

Ja, dette ble en helt annerledes mars måned enn vi hadde planlagt!

Jeg håper det er bra med dere alle sammen, der hjemme. Det er ganske rart med den tomme skolen og skolegården. Vi savner alle de aktive, flotte elevene våre og lyden av ivrige og engasjerte barn i skolegården.

Det er mange som daglig uttrykker at de savner vennene og lærerne sine. Vi setter stor pris på kontakten dere klarer å ha med skolen!

Lærerne står på hver dag for å gjøre hjemmeundervisningen så bra som mulig. Hjemmeundervisningen skal være gjennomførbart for dere hjemme og den skal gi elevene mestringsfølelse og riktig mengde med læringsutfordringer. Vi får stadig på plass nye digitale verktøy og lærerne ekperimenterer og utforsker nye metoder og nye måter å undervise på. Det har vært en liten digital revolusjon her på Ekeberg den siste uka! Mange av våre ansatte har også små barn hjemme eller skolebarn som skal følges opp og jeg er imponert over hvordan dette løses i samarbeid med gode kollegaer.

Det gjennomføres planleggingsmøter på Teams, Showbie og andre kanaler og det undervises på like mange. Dette gjør meg ekstra stolt av den flotte gjengen jeg leder på Ekeberg skole!

Ansatte på AKS ivaretar de barna som trenger tilsyn fordi foresatte jobber i samfunnskritiske yrker. De ansatte går i turnus og sikrer at barna har en meningsfylt dag.

Vi forstår at det kan være krevende for dere der hjemme å håndtere egen jobb, samtidig som dere skal hjelpe og underholde egne barn. Dere skal vite at vi er åpne for innspill og spørsmål, tilpasninger og gjennomføring til det beste for elevene våre. Det er bare å ta kontakt. Lærerne forsøker å ha kontakt med hver enkelt elev i løpet av uka, miljøteamet bistår lærerne i dette arbeidet og det tas mange telefoner.

Jeg vil takke dere for alle positive tilbakemeldinger og for bidrag. Sammen kommer vi oss gjennom dette på best mulig måte.

Med dette ønsker jeg, og alle som jobber på Ekeberg skole, dere en strålende helg! Bruk tida ute i frisk luft, men følg helsemyndighetenes råd og holde dere friske.

På vegne av hele Ekeberg

Nina Jutkvam

rektor 

 

 

Viktig informasjon:

Syke barn som er forhindret i å gjøre hjemmeskole, meldes på vanlig måte til kontaktlærer. Pålagt karantene eller bekreftet Covid-19 smitte meldes til skolens postmottak Oslo kommune har bedt om å registrere dette.

Skolen er stengt. Vi ber om at foresatte og elever ikke kommer innom skolen. Dersom dere må hente utstyr, ber vi om at dere kontakter skolen på mail/ telefon. Telefontid er fra 08.30 14.00. Ansatte og elever som er på skolen, har ikke mulighet til å hjelpe andre som kommer innom. Dette er for å hindre smittespredning.

Vi forstår behovet for lek og samvær, men ber innstendig om at dere følger helsemyndighetenes råd og ikke leker sammen i store barnegrupper og / eller samles. Det er mange som bruker klatrestativet i skolegården. Vi anbefaler dere å finne andre steder.

Elever som har rett til tilsyn: Meld fra til kontaktlærer og på postmottak@ude.oslo.kommune.no om behov for tilsyn. (ref tidligere vedlegg) Merk e-post med Ekeberg skole, elevens navn og klasse og hvilken dager (med fra og til når) det er behov for tilsyn. Skriv også opp klokkeslett pga bemanningplan. Elevene møter på AKS. Elever må være helt friske og feberfri før de komme på skolen.