Ny rektor

nina

Nina Jutkvam startet 1.august som rektor på Ekeberg skole. Nina har fem års erfaring som rektor på Lusetjern skole. Hun har tidligere vært assisterende rektor på Ekeberg skole og gleder seg til å komme tilbake til den gode Ekeberg-atmosfæren.

- Ekeberg skole er en skole med godt omdømme i nærmiljøet, og jeg ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle alt det som er bra på Ekeberg. Det er en stor skole med mye potensiale, flotte elever og foreldre og jeg vet at skolen har kompetente, engasjerte og positive lærere og et bra lederteam – som jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med, sier Jutkvam.

- Hva er det viktigste for deg som rektor på Ekeberg?

- Ingen skal "stå igjen på perrongen når toget går". Vi står foran store endringer i årene fremover, ikke minst i arbeidslivet og digitalt. Vi har en stor oppgave foran oss i å sikre at alle elever får de sammen mulighetene til å utvikle seg faglig og sosialt. På Ekeberg skal vi sikre at alle elever opplever en trygg og god skolehverdag, der de får utviklet eg i et sosialt fellesskap.

- Ekeberg har også en helt unik beliggenhet med et aktivt nærmiljø og mange fritidsaktiviteter som elevene våre nyter godt av og som vi skal samarbeide tett med.

Det blir en endring til i ledelsen. Assisterende rektor, Marianne Enga Slettnes, går ut i permisjon fra midten av august.

Vi ønsker Nina velkommen tilbake til oss! Og Marianne en god permisjonstid.