Fremmedspråk på 7. trinn

språk

Fremmedspråkene som tilbys vil være tysk, fransk, spansk og engelsk fordypning. For å sikre kvaliteten på opplæringen i fremmedspråk vil skolen følge Læreplan for forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet til grunn for opplæringen.

Ekeberg skole organiserer undervisningen etter den såkalte "progresjonsmodellen", der elevene får opplæring i ett fremmedspråk i løpet av skoleåret.

 Skolens begrunnelse for valg av modell er hentet Utdanningsdirektoratets beskrivelse av modellen: "Elever som følger progresjonsmodellen vil kunne få et større ordforråd, både passivt og aktivt. Også når det gjelder kompetansemål som er felles for begge modellene vil elever innenfor progresjonsmodellen kunne oppnå noe større kompetanse. Videre vil elevene innenfor progresjonsmodellen kunne utrykke seg bedre muntlig og blant annet kunne føre en liten samtale om et dagligdags tema" (kilde: Udir.no).