Skolestart 2017/2018

Første skoledag

Foresatte og elever inviteres til innskriving på
Ekeberg skole for skoleåret 2017/2018:

Tirsdag 6.desember 16.30-18.30

Onsdag 7.desember 09.00-10.30