Hovedseksjon

Skoletannlegen

Våre elever sokner til Tannklinikken på Ryen. 
Tlf. 23 46 60 00
Adresse: Ryensvingen 1, 2.etg, 0680 OSLO

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratistilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.

Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

Forebyggelse

Det er viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder.

Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.

  • Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg.
  • Drikk vann som tørstedrikk!
  • Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene kan gi store skader på tennene.

 

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00–15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Adressen er Tannlegevakten, Kjølberggata 31 A, 0653 Oslo, Tannlegevakten ligger i 1.etg, med inngang fra Brinken på baksiden av bygget. (Samme sted som Tøyen senter tannklinikk)  Tlf. 23 43 00 60

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten. Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører.

Mer informasjon på Oslo kommunes nettsider.  

tann