Skolehelsetjenesten

helse

Helsesøster er på skolen hver dag med kjernetid mellom 8.30–15.00 (tirsdager 8.30–13.30). 

Kontaktinformasjon:

Cecilie Bjerk Olsen
ceciliebjerk.olsen@bns.oslo.kommune.no 
Tlf: 97121763 (Hver dag)

Malene Brekke
malene.brekke@bns.oslo.kommune.no     
Tlf: 46845532 (Tirsdag og torsdag)

Helsesøster har åpen dør!

Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse 

Helsesøster er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøsters rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesøster er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesøster har taushetsplikt.

Program

  • 1. klasse Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
  • 2. klasse DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
  • 3. klasse Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
  • 6. klasse MMR vaksine( meslinger, kusma og røde hunder ). Pubertetsundervisning.
  • 7. klasse HPV vaksine til jenter og gutter. Helseveiledning i gruppe.
  • Elever på 7. trinn med skilte foreldre får tilbud om å delta i gruppe.
  • Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunens nettsider.