Skolehelsetjenesten

helse

Helsesøster er på skolen hver dag med kjernetid mellom 8.30–15.00 (tirsdager 8.30–13.30). 

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier:

Cecilie Bjerk Olsen
ceciliebjerk.olsen@bns.oslo.kommune.no 
Tlf: 97121763 (Hver dag)

 

Helsesykepleier:

Marie Tveitkåsa Grorud

marie.grorud@bns.oslo.kommune.no

Tlf: 94013840 (Hver dag)

 

Helsesykepleierene har åpen dør!

 

Psykolog:

Anne Henriette Mathisen

Kontaktes gjennom helsesykepleier.

 

Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse 

Helsesykepleier er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiers rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Program

  • 1. klasse Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
  • 2. klasse DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
  • 3. klasse Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
  • 5. klasse Pubertetsundervisning.
  • 6. klasse MMR vaksine( meslinger, kusma og røde hunder ). 
  • 7. klasse HPV vaksine til jenter og gutter. Helseveiledning i gruppe.
  • Elever på 7. trinn med skilte foreldre får tilbud om å delta i gruppe.
  • Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunens nettsider.