Skolehelsetjenesten

helse

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Ekeberg skole

Helsesøster er på skolen hver dag med kjernetid mellom 8.30-15.00. (Tirsdag 8.30-13.30)

Kontaktinformasjon:

Cecilie Bjerk Olsen ceciliebjerk.olsen@bns.oslo.kommune.no    Tlf: 22675972/97 12 17 63 (Hver dag)

Malene Brekke malene.brekke@bns.oslo.kommune.no        Tlf: 46845532 (Tirsdag og onsdag)

Helsesøster har åpen dør!

 

Helsesøster er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøsters rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenesten.

Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesøster er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesøster har taushetsplikt.

 

Program

1. klasse Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og

vekt, samtale om helse.

2. klasse DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)

3. klasse Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

6. klasse MMR vaksine( meslinger, kusma og røde hunder ). Pubertetsundervisning.

7. klasse HPV vaksine (livmorhalskreft) til jenter. Helseveiledning i gruppe.

Elever på 7. trinn med skilte foreldre får tilbud om å delta i gruppe.

Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.

   

Generell informasjon om skolehelsetjenesten finner du på kommunens hjemmesider.