Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på skolen ALLE dager kl. 0830-1530, mandag til fredag. Tirsdager frem til kl. 13.00

 

Helsesykepleiere 2022.jpg

                                         

Stine Jalmerbrandt     Cecilie Bjerk Olsen 

                         
E-post: ceciliebjerk.olsen@bns.oslo.kommune.no

Mobilnr: 97121763     

E-post: stine.jalmerbrandt@bns.oslo.kommune.no

Mobilnr:94013840

 

 

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Ekeberg skole

Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

 

Informasjon om skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

 

 

Skolehelsetjenestens faste program:

1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe eller i klassen.

5. eller 6.trinn: Samtale i grupper/fellesundervisning om pubertet.

6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine (Humant Papillomavirus).

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være klassemiljø, mobbing, pubertet, seksualitet, kosthold og livsstil.