Hovedseksjon

Strategisk plan

 

Ekebergs skoles strategiske plan vedtas av skolens driftstyre. Det strategiske kartet er et styreingsverktøy for skolen i arbeidet med den strategiske planen.