Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse 

Rektor:


Nina Jutkvam

Assisterende rektor:


Marianne Enga Slettnes

Avdelingsleder:


Jon Andre Sæther

Avdelingsleder:


Hanne Holt

Avdelingsleder:


Ove Rekstad

Avdelingsleder/Aks-leder:


Beate Mikkelsen

Kontoret

Kontorleder:


Ann-Christin Mohagen

Konsulent:


Trine Finstad

Konsulent:

Anne-Lise Plogås

Vaktmester:

Knut Eriksen

Sosiallærere: 


Tina Kihlstrand Hauge

 

Linda Victoria Oswald

 

Bibliotekar:


Amalie Klæbo

Kontaktlærere 2023-2024

Team 1

1A Katherine Vik

1B Ingvild Alnæs

1C Nida Malik

1D Elisabeth Jusnes Vang

1E Kine E. Olsen

Ressurslærere

Anne-Helene Nyberg

Marlene K. Eriksen

Aashild Aas

Christoffer Mørk

Team 2

2A Camilla Backstrøm

2B Torill Skjellum

2C Andrea Finvold

2D Emilie Aarem

2E Karoline Sanna

Ressurslærere

Mette F. Drivdal

Siv Verndal

Therese Westgård

Mari Sæteren

Team 3

3A Merethe Bryhni

3B Ida Berget

3C Hege Andreassen

3D Mari G. Fredlund

3E Anne-Karine Vivelstad

Ressurslærere

Marius Bjønnes

Haakon M. Brynie

Solveig Moesgaard

Ylva Kristiansen

Team 4

4A Karl Fredrik Eik-Andresen

4B Mindy Røsholt Harrong

4C Maria Fjeldberg

4D Christine Vegge

4E Monica Bjertnæs

Ressurslærere

Elisabeth Karlsen

Marianne de Graaff 

Soma Rahman

Cathrine S. Berge

Pål Gundegjerdet

Marius Holmen

Team 5

5A Aurora S. Gundersen

5B Sandra Ingdal

5C Cecilie Nielsen

5D Stian Abel Andreassen

5E Sine Ulsrud

Ressurslærere

Tuva Eid Rye

Ida Westvig

Jon Riska

Eilev Rossehaug

Team 6

6A Anette Terjesen

6B Stina Jenseth

6C Anja Kolstad

6D Kaja Larsen

6E Henning Pettersen

Ressurslærere

Hawelty Michael

Kristine Lindland

Janne Bye

Linea Haftorsdottir

Team 7

7A Guro T. Ninive

7B Morten Rach

7C Marte Gerhardsen/Alexander S. Hanssen

7D Sindre Rødberg

Ressurslærere

Jørgen Mustorp

Marius Holmen

Mona Jørgensen