Ledelse og ansatte

Ledelse 

Rektor:

Nina Jutkvam

Fungerende assisterende rektor:

Karen Sagen Mosvold

Avdelingsleder:

Jon Andre Sæther

Avdelingsleder:

Hanne Holt

Avdelingsleder/Aks-leder:

Beate Mikkelsen

Kontoret

Kontorleder:

Ann-Christin Mohagen

Konsulent:

Trine Finstad

Konsulent:

Anne-Lise Plogås

Vaktmester:

Svein Hals

Sosiallærere: 

Birgit Siljeholt

Camilla Bergaust

Miljøterapeuter:

Janne Breistein

Marie Øvrum

Bibliotekar:

Amalie Klæbo

Kontaktlærere 2019-2020

Team 1

1A Katherine Vik

1B Emilie Ekholdt

1C Johanne Larsen

1D Elisabeth Jusnes Vang

1E Torill Skjellum

Ressurslærere

Anne-Helene Nyberg

Merethe Bryhni

Christine Vegge

Jon N.B. Riska

Team 2

2A Runar Olsen
2B Solveig Moesgaard 
2C Mari G. Fredlund
2D Kine Espelid Olsen

2E Mari Sæteren

Ressurslærere

Tove Hande
Siv Verndal
Therese Westgård
Ingvill H. Århus

June Kristiansen

Team 3

3A Henning Pettersen
3B Sabina Kinda Mrich
3C Marianne De Graaff
3D Sophie H. Thon

Ressurslærere

Anne Brandsnes
Marlene K. Eriksen
Liv Tone Lybergsvik
Marie Øvrum

Team 4

4A Espen Mykland 
4B Maria Opthun
4C Stina Korneliussen 
4D Tuva Eid Rye

Ressurslærere

Jørgen Mustorp
Ylva Kristiansen
Alexander Haugaas

Team 5

5A Maren Erland
5B Helen Høien
5C Nina Fossen 
5D Elisabeth Karlsen 
5E Thomas T. Simonsen 

Ressurslærere

Cathrine Skui Berge
Øystein Jensen

Team 6

6A Lisbeth Waaler
6B Kaja Larsen  
6C Kari Rasmussen 
6D Maria Pettersen/Øystein Jensen

Ressurslærere

Eilev Øyjordet
Dina Skaug 
Kristoffer Hagen
Ingunn L. Berg

Team 7

7A Jan Holt 
7B Anja Kolstad  
7C Mona Jørgensen 
7D Morten Rasch 

Ressurslærere

Janne Bye
Olav Apneseth