Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse 

Rektor:


Nina Jutkvam

Assisterende rektor:


Marianne Enga Slettnes

Avdelingsleder:


Jon Andre Sæther

Avdelingsleder:


Hanne Holt

Avdelingsleder:


Ove Rekstad

Avdelingsleder/Aks-leder:


Beate Mikkelsen

Kontoret

Kontorleder:


Ann-Christin Mohagen

Konsulent:


Trine Finstad

Konsulent:

Anne-Lise Plogås

Vaktmester:

Knut Eriksen

Sosiallærere: 


Birgit Siljeholt


Tina Kihlstrand Hauge

 

Bibliotekar:


Amalie Klæbo

Kontaktlærere 2022-2023

Team 1

1A Camilla Bäckstrøm

1B Emilie Ekholdt

1C Stina Korneliussen/Nina W. Fossen

1D Emilie Aarem

1E Karoline Sanna

Ressurslærere

Anne-Helene Nyberg

Mette F. Drivdal

Siv Verndal

Johanne Larsen

Team 2

2A Merethe Bryhni

2B Ida Berget

2C Hege Andreassen

2D Mari G. Fredlund

2E Anne-Karine Vivelstad

Ressurslærere

Therese Westgård

Solveig Moesgaard

Nina T. Gaarden

Elisabeth Karlsen

Team 3

3A Karl Fredrik Eik-Andresen

3B Mindy Røsholt Harrong

3C Maria Fjeldberg

3D Christine Vegge

3E Mari Sæteren

Ressurslærere

Marlene K. Eriksen

Ylva Kristiansen

Marianne De Graaff (fra 1.9)

Soma Rahman

Haakon M. Brynie

Team 4

4A Katherine Vik

4B Sandra Ingdal

4C Cecilie Nielsen

4D Elisabeth J. Vang

4E Torill Skjellum

Ressurslærere

Mona Jørgensen

Anne Brandsnes

Ida Westvig

Ylva Kristiansen

Jon Riska

Team 5

5A Helen Forøy

5B Stina Jenseth

5C Hawelty Michael

5D Kine E. Olsen

5E Henning F. Pettersen

Ressurslærere

Anja Kolstad

Liv Tone Lybergsvik

Ylva Kristiansen

Janne Bye

Team 6

6A Guro Trolldalen Ninive

6B Olav Apneseth

6C Marte A. Gerhardsen

6D Sindre Rødberg

Ressurslærere

Alexander S. Hanssen

Jørgen Mustorp

Kristine Lindland

Marit Eide

Team 7

7A Kaja Larsen

7B Maria Opthun

7C Morten Rasch

7D Tuva E. Tye

Ressurslærere

Jan Holt

Eilev Rossehaug

Cathrine S. Berge

Sabina Mrich