Hovedseksjon

Læringsmiljø

Ekeberg skole skal sikre elevene et godt læringsmiljø bl.a. gjennom arbeid for å forbygge, oppdage og ha tiltak for å stoppe plaging/mobbing. Skolen har også sin egen sosiale læreplan som alle elever og lærere skal være kjent med.

 • Trivselsprogrammet med elevstyrte aktiviteter i storefriminutt 4 dager i uka.
 • Elevmeglere synlige ute i friminutt (bistår ved uenigheter mellom elever)
 • Synlige og interesserte voksne ute til inspeksjon
 • Arbeid med sosial kompetanse i alle klasser på alle trinn
 • Fellessamlinger månedlig i skolens aula
 • Handlingsplan mot mobbing følges når mobbing meldes/oppdages
 • Hverdagsreglene som gjelder for hele skolen
 • Klasseregler i alle klassene
 • Utstyrskasse til klassene til bruk i friminuttene
 • Åpent bibliotek i friminutt
 • Ingen utenfor-programmet skal sikre inkluderende elevmiljø og trivsel

Sosial læreplan