Hovedseksjon

Kurs på Aktivitesskolen

Glad jente

Basene gjennomfører og tilbyr ulike kurs basert på assistentene og barna sine interesser og ønsker. 

Oppstart av aktiviteter har vært etter uke 40, men her kan det variere ut i fra basenes organisering.

Mer spesifikk informasjon om organsieringen og kurstilbud på de ulike basene vil bli sendt ut til dere foresatte når det er aktuelt.

Ta kontakt med baseleder om det er noe spørsmål.