Kurskatalog

Barn ligger på gulvet og tegner.

Basene legger ut sine kurskataloger.

  • Barna kan melde seg på ett eller flere kurs
  • Barna melder seg på via Googleskjema
  • Baseledere  gir tilbakemelding via mail på hvilke kurs man har fått plass på
  • Kontakt baseledere om du har spørsmål

Kurskatalog base 2

Kurskatalog base 3 og 4