Hovedseksjon

Kurskatalog

Barn i vinterlandskap

 

Basene gjennomfører og tilbyr ulike kurs basert på assistentene og barna sine interesser og ønsker.  Eventuelle spørsmål kan rettes til din baseleder. Oppstart av aktiviteter har vært etter uke 40, men her kan det variere ut i fra basenes organisering. Mer spesifikk informasjon om organsieringen på de ulike basene vil bli sendt ut til dere foresatte når det er aktuelt.