Kurskatalog

Barn hopper paradis.

Basene legger ut sine kurskataloger.

  • Barna kan melde seg på ett eller flere kurs
  • Barna melder seg på via Googleskjema på 1 og 2 basen. 3 og 4 basen benytter påmelding med eget skjema eleven selv svarer på
  • Baseledere på 1 og 2  gir tilbakemelding via mail på hvilke kurs man har fått plass på
  • Kontakt baseledere om du har spørsmål