Hovedseksjon

Åpningstider

Animasjon - sommerferie

Kl. 07.30–08.30: Morgenåpent 

I skolens ferie har vi åpent fra kl. 07.30-16.45. 

Fra skoleslutt–16.45: Ettermiddagsåpent med enkel matservering, utetid og ulike aktiviteter. 

Sommerstengt AKS-24:

Aktivitetsskolen Ekeberg er stengt fra og med uke 28–t.om uke 31. Første dag etter ferien er obs! tirsdag 6. august pga. Norway Cup og plandag for AKS.