Åpningstider

Aktivitetsskolen Ekeberg har morgenåpning fra 07:30-08:30 og deretter fra undervisningslutt til 16:45.

I ferier har vi heldagsåpent fra 07:30-16:45.