Elevrådet

Medlemmene av Elevrådet er valgt av klassene sine. Alle klassene fra 4.-7. klasse har en representant i Elevrådet. En gang i måneden har Elevrådet møte med skolens inspektør. På møtene kan elevrådsrepresentantene ta opp saker som de selv og de andre elevene ved Ekeberg skole er opptatt av.
Sammen med rektor laget Elevrådet våren 2010 nye hverdagsregler som alle elevene ved Ekeberg skal følge. Elevene som sitter i Elevrådet gjør en viktig jobb med å gjøre Ekeberg skole til en enda bedre skole!

 

Elevrådet er et organ for medbestemmelse for elevene i skolen. Det er utarbeidet egen læreplan i elevråd fra statlig hold, der det er framhevet at skolen skal være en viktig demokratisk arena for barn og unge, der de skal få oppleve medbestemmelse. Elevrådslederen og nestelederen er også elevenes representant i Skolemiljøutvalget.

 

Elevrådsrepresentantene skoleåret 2015/16:

4B Ronja og Andrea
4C Rafael og Aurora
4D Elias og Magnus
5A Maike og Carl Johannes
5B Ole og Martha Marie
5C Øyvor og Peter
6A Ylva og Mikael
6B Magnus og Leoni
6C Ida og Selma
6D Noah og Daniel
7A Fredrik og Helena
7B Martin og Thyra
7C Nora og Erik
7D Linnea og Emil
Elevrådsstyret for skoleåret 2015/16:
Elevrådsleder Fredrik 7A
Nestleder Linnea 7D
Sekretær Nora 7C