Hovedseksjon

Elevrådet

En gang i måneden har Elevrådet møte med skolens inspektør. På møtene kan elevrådsrepresentantene ta opp saker som de selv og de andre elevene ved Ekeberg skole er opptatt av.
Sammen med rektor laget Elevrådet våren 2010 nye hverdagsregler som alle elevene ved Ekeberg skal følge. Elevene som sitter i Elevrådet gjør en viktig jobb med å gjøre Ekeberg skole til en enda bedre skole!

Elevrådet er et organ for medbestemmelse for elevene i skolen. Det er utarbeidet egen læreplan i elevråd fra statlig hold, der det er framhevet at skolen skal være en viktig demokratisk arena for barn og unge, der de skal få oppleve medbestemmelse. Elevrådslederen og nestelederen er også elevenes representant i Skolemiljøutvalget.

Elevrådsrepresentantene skoleåret 2016/17:

 • 4A Thea og Ali
 • 4B Sara og Jan Olav
 • 4C Kristian og Thale
 • 4D Leon og Eline
 • 5A Frid og Vilde
 • 5B Cornelia og Mina
 • 5C Amandus og Mina
 • 5D Fredrik og Vår
 • 6A Camilla og Emma
 • 6B Ingrid og Sara
 • 6C Irlin og Ingvill
 • 7A Katarina og Martin
 • 7B Marcus og Amalie
 • 7C Anders og Tabarek
 • 7D Ada og Vebjørn

 

Elevrådsstyret for skoleåret 2016/17:

 • Elevrådsleder Marcus 7B
 • Nestleder Cornelia 5B
 • Sekretær Ingrid 6B