Elevrådet

Medlemmene av Elevrådet er valgt av klassene sine. Alle klassene fra 4.-7. klasse har en representant i Elevrådet. En gang i måneden har Elevrådet møte med skolens inspektør. På møtene kan elevrådsrepresentantene ta opp saker som de selv og de andre elevene ved Ekeberg skole er opptatt av.
Sammen med rektor laget Elevrådet våren 2010 nye hverdagsregler som alle elevene ved Ekeberg skal følge. Elevene som sitter i Elevrådet gjør en viktig jobb med å gjøre Ekeberg skole til en enda bedre skole!

 

Elevrådet er et organ for medbestemmelse for elevene i skolen. Det er utarbeidet egen læreplan i elevråd fra statlig hold, der det er framhevet at skolen skal være en viktig demokratisk arena for barn og unge, der de skal få oppleve medbestemmelse. Elevrådslederen og nestelederen er også elevenes representant i Skolemiljøutvalget.

 

Elevrådsrepresentantene skoleåret 2016/17:

4A Thea og Ali

4B Sara og Jan Olav
4C Kristian og Thale
4D Leon og Eline
5A Frid og Vilde
5B Cornelia og Mina
5C Amandus og Mina

5D Fredrik og Vår
6A Camilla og Emma
6B Ingrid og Sara
6C Irlin og Ingvill
7A Katarina og Martin
7B Marcus og Amalie
7C Anders og Tabarek
7D Ada og Vebjørn
Elevrådsstyret for skoleåret 2016/17:
Elevrådsleder Marcus 7B
Nestleder Cornelia 5B
Sekretær Ingrid 6B