Permisjonsreglement

opermsjon

Permisjonen sendes direkte til skolens postmottak. Søknad om én dag fri kan sendes direkte til kontaktlærer. Spørsmål vedrørende permisjonsreglementet kan taes med skolens administrasjon.

Les mer om permisjon fra skolen på Oslo kommunes nettsider