Hovedseksjon

FAU

 FAU på Ekeberg skole
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.
 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole. Som medlem av FAU kan du bli bedre kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, bidra til kvalitetsutvikling av skolen og gjøre skolehverdagen til elevene bedre. 
 
FAU på Ekeberg skole samarbeider tett med skolens ledelse for å sikre et best mulig skolemiljø for våre elever. Vi arrangerer blant annet skolestartfest i august, holder åpen skole tre kvelder i november, inviterer alle elevene til skoledisko, og foreldre og elever på informasjonskveld om nettvett. Vi arbeider også for å styrke trafikksikkerheten på skoleveien.
 
Har du blitt FAU-representant? Du kan lese mer om din rolle på nettsidene til Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg).
 
Du kan også melde deg inn i vår gruppe på Facebook
 
Ekeberg skole FAU
https://www.facebook.com/groups/366098853904940/?ref=group_header

 

Leder for styret i FAU på Ekeberg skole er Anne Mette Bjerkan.

FAU styre

Styret 2020/2021

Anne Mette Bjerkan - leder

Bettina Thorvik - nestleder

Alex Engh - kasserer

Mette Wendy Lindberg Gulbrandsen - sekretær

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU