Hovedseksjon

FAU

 FAU på Ekeberg skole
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole. Som medlem av FAU kan du bli bedre kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, bidra til kvalitetsutvikling av skolen og gjøre skolehverdagen til elevene bedre.

FAU på Ekeberg skole samarbeider tett med skolens ledelse for å sikre et best mulig skolemiljø for våre elever. Vi avholder arrangementer for å bidra til godt skolemiljø. Vi arbeider for å styrke trafikksikkerheten på skoleveien. Vi avhjelper også med praktiske ting, som for eksempel avhenting av barnas gjenglemte tøy.

Har du blitt FAU-representant? Du kan lese mer om din rolle på nettsidene til Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg).

All kommunikasjon i FAU skjer på en egen Facebook-side som du må melde deg inn
Ekeberg skole FAU
https://www.facebook.com/groups/366098853904940/?ref=group_header

Leder for styret i FAU på Ekeberg skole er Linn Marie Schilling Tjensvold.

 

Datoer for FAU-møter skoleåret 2023/2024 er:
Mandag 18. september 2023
Mandag 20. november 2023
Mandag 29. januar 2024
Mandag 18. mars 2024
Mandag 3. juni 2024

 

 

 

FAU styre

Styret 2023/2024

 Linn Marie Schilling Tjensvold - leder

 Irene Gundersen - nestleder

Jørgen Veum-Wahlberg - kasserer

 Darjia S. Hauge - sekretær

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU