FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

FAU består av en klassekontakt fra hver klasse (PDF).

Leder for Foreldreutvalget (FAU) på Ekeberg skole er Vegard Opedal Paulsrud.