Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Oslo kommune å;

 • styrke det lokale selvstyret
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser
 • gi brukerne og de ansatte en reell innflytelse på skolens virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Driftsstyrets hovedoppgaver

Driftsstyret er plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten (UDE) og skolens/VO-senterets rektor. Rektor er styrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet, og hovedansvarsområdene er;

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrets sammensetning:

Grunnskoler med bare barne- og mellomtrinn skal ha:                

· 3 eksterne + 3 vara (innstilles av bydelsutvalget)

· 2 foresatte + 3 vara (innstilles av FAU)

· 2 ansatte + 2 vara (innstilles av ansatte)

 

Medlemmer Driftsstyret 2024

 • Jørgen Veum Wahlberg - foreldre representant, leder 
 • Ylva Kristiansen - ansatte representant
 • Tuva Eid Rye - ansatte representant
 • Emma Lind - politisk representant
 • Tor Petter Gulbrandsen - politisk representant
 • Gisle Høyrem - politisk representant
 • Anne Mette Bjerkan - foreldre representant
 • Nina Thorland Jutkvam - rektor/sekretær
 • Marianne Enga Slettnes - ass rektor/sekretær

Varamedlemmer 2024:

 • Thor Granlund – politisk representant
 • Aase Marit K.Sætrang – politisk representant
 • Jeanet Seierstad – politisk representant
 • Stian Andreassen – ansatte representant
 • Hege Andreassen - ansatte representant
 • Linn Marie Schilling Tjensvold - foreldre representant
 • Are Werner Andersen - foreldre representant
 • Darija Sapozenkova-Hauge - foreldre representant
 • Inger Marie Strand - foreldre representant