Hovedseksjon

Ordensregler

regler

Ekeberg skoles hverdagsregler

  • Jeg følger stopp-regelen
  • Jeg holder ingen utenfor
  • Jeg møter presis
  • Jeg holder god arbeidsro og lytter når andre snakker
  • Jeg tar vare på skolen min – inne og ute