Hovedseksjon

Vår profil

skole

Skolens mål er glade og motiverte elever som lærer for hele livet.

I samarbeid med Aktivitetsskolen og foresatte tilbyr vi et helhetlig læringsmiljø der elevene opplever å være motiverte og trives.

Skolen har fokus på tilpasset opplæring der elevene skal utfordres og oppleve mestring med utgangspunkt i eget ståsted. De skal oppleve et inkluderende læringsmiljø med en skolehverdag preget av variasjon, sammenheng og relevans. De skal være aktive deltakere i egen læring.

På mellomtrinnet har vi en "kulturmodell" hvor elevene organiseres i grupper på tvers av klasser: De rullerer mellom kunst&håndtverk, dans og musikk&drama. Vi har månedlige aulasamlinger med allsang og elevopptredener.

Skolen jobber kontinuerlig med elevenes læringsmiljø gjennom tett oppfølging, Trivselslederprogrammet, elevmeglere, elevrådet og foreldresamarbeid.

Vi er opptatt av kontinuerlig læring for både elever og ansatte, og vi har høye ambisjoner for elevene våre.