Hovedseksjon

Vår kulturmodell

farge

Skolen prioriterer flere ressurser (flere lærertimer) til dette faget for å balansere satsingen på teorifagene, noe som medfører at elevene får fordypet seg i ulike teknikker.

Elevene på 7. trinn setter årlig opp en musikal der alt er planlagt og laget i denne undervisningstiden (kulisser, dans, sang, tekster, kostymer). "Kulturmodellen" er en del av undervisningen i estetiske fag fra 4. til 7. trinn og trinnene blir delt opp i 5-6 grupper, på tvers av trinnet. Elevene får kurs som varer tre til fire uker, deretter rullerer de. I løpet av et semester får de kurs i drama, musikk, tegning, tekstil og trepreget forming. I tillegg til disse kursene har hvert trinn, fra 5.-7. trinn storkor, en halv time pr. uke. Hver måned har skolen aulasamling der elevene samles og opptrer med noe de har lært eller laget og produktene elevene har laget blir brukt til å utsmykke skolen.

Vi tror at elevenes læringslyst og kreativitet stimuleres gjennom bruk av de estetiske sansene og ønsker derfor at dette skal ha en stor plass i elevenes læringsarena og i alle fag.