Om AKS Ekeberg

Frossen kvist

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • å ha et læringsstøttene aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • Rektor har det overordnede ansvaret for tilbudet på Aktivitetsskolen. Den daglige administrative driften er delegert til Aktivitetsskoleledere og baseledere.