Hovedseksjon

Om AKS Ekeberg

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • å være en læringsarena som bidrar til elevenes læring i bred forstand i et positivt og trygt miljø.
  • at tilbudet skal omfatte temaområder som natur, miljø og bærekraftig utvikling, kunst, kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og mat og helse.
  • at den har Rammeplanen (2018) som gir føringer for drift og innhold.
  • Rektor har det overordnede ansvaret for tilbudet på Aktivitetsskolen. Den daglige administrative driften er delegert til avdelingsleder for AKS og baseledere.