PPT

ppt

 PP- tjenesten

Irlin Aasnes Pedagogisk-Psykologisk Rådgiver

Logoped

Hilde Nielsen er tilstede på skolen mandager.

 

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Oslo er delt inn i 6 skolegrupper. Alle skolegruppene er tilknyttet Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør som inngår i ledelsesgruppen i Utdanningsetaten.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende.

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage eller hjemme. PPT gir råd til foreldre, barnehager og bydelens fagsentra i forhold som angår barnets utvikling. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT. Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til  PPT.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

For mer informasjon:  https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/spesialundervisning-og-ppt/