Hovedseksjon

Matematikk

Ekeberg skole tilbyr en gruppe elever på 7. trinn matematikkundervisning på Brannfjell ungdomsskole 1,5 time i uka. Dette er et ledd i satsingen mot å styrke opplæringen for elever med særlige ferdigheter og motivasjon i faget.