Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Utvalget består av to foreldrerepresentanter, to elever fra elevrådet, en representant fra skolens ansatte og sosiallærer.

Utvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljø.

Kontaktinformasjon:

Hanne Holt