Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Utvalget består av to foreldrerepresentanter, to elever fra elevrådet, en representant fra skolens ansatte og sosiallærer.

Utvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljø.

 

Kontaktinformasjon:

Elisabeth Holter

elisabeth.holter@ude.oslo.kommune.no