Base 1.–3. trinn

Hvitveis

Hvor er 1.–3. trinns uteområde?

Vi benytter oss av hele uteområdet på skolens område, men vi har såkalte "usynlige grenser" ut mot Ekebergsletta, ned mot isbanen og i skogen. Disse grensene lærer barna om på skolen og når de er ute sammen med AKS.

Er det andre steder Aks benytter?

Vi benytter oss også av andre rom når det er AKS-tid: 

  • Biblioteket
  • Musikkrom
  • Aulaen
  • Flerbrukshallen
  • Skolekjøkken