Base 1.–3. trinn

Gutt og jente illustrasjon

Hvor er 1.–3. trinns uteområde?

Vi benytter oss av hele skolens uteområdet, men vi har såkalte "usynlige grenser" ut mot Ekebergsletta, ned mot isbanen og i skogen bak skolen. Disse grensene lærer barna om på skolen og når de er ute sammen med AKS.

Base 1 er frem til høstferien skjermet og er å finne ved I- inngangen såkalt  "1. klasse gangen på skolen" ( inngang til venstre i bildet). 

Er det andre steder Aks benytter?

Vi benytter oss også av andre rom når det er AKS-tid: 

  • Biblioteket
  • Musikkrom
  • Aulaen
  • Flerbrukshallen
  • Skolekjøkken