Hovedseksjon

Base 1.–3. trinn

Ekeberg skole

Inngang til basene: 

Base 1: Inngang I og F 

Base 2: Inngang G og H

Base 3: Inngang  D og E i nybygget

 

Hvor er 1.–3. trinns uteområde?

Vi benytter oss av hele skolens uteområdet, men vi har såkalte "usynlige grenser" ut mot Ekebergsletta, ned mot isbanen og i skogen bak skolen. Disse grensene lærer barna om på skolen og når de er ute sammen med AKS. 

 

Er det andre steder Aks benytter?

Vi benytter oss også av andre rom når det er AKS-tid: 

  • Biblioteket
  • Aulaen
  • Flerbrukshallen
  • Skolekjøkken