Hovedseksjon

Grunnleggende ferdigheter

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre lese-, skrive- og regneopplæringen. Viktige tiltak innenfor dette området er:

  • Egen standard for lese- og regneopplæringen for alle trinn
  • Hovedvekt på bruk av lesestrategier i møte med tekster
  • Arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i alle fag
  • Vektlegger en praktisk tilnærming og differensiering av oppgaver