Rutiner og regler

Hjemsending

For at hjemsending skal foregå mest mulig trygt og riktig, minner vi om følgende:

  • Alle beskjeder skal sendes pr. epost eller sms til baseleder innen kl. 12.30! Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot mange henvendelser etter gitt klokkeslett grunnet aktiviteter og andre gjøremål med barna.
  • Vi ber også om at dere ikke sender sms eller ringer til basene med dagens beskjeder dersom det ikke er helt nødvendig, unntak eks. kø. forsinkelser, sykdom o.l.
  • Vi vil at avtaler om å ha med andre barn hjem gjøres på forhånd. Det vi si at elevene ikke kan ringe hjem eller avtale samme dag. Her må et samtykke fra barnas foresatte foreligge.
  • Vi håper på forståelse for disse reglene, slik at hjemsending kan foregå på en trygg måte for dere foresatte og elever.


Klær og skiftetøy

Dersom vi skal klare å hjelpe dere og elevene å holde orden på klærne, må dere merke alt tøyet godt. Alt gjenglemt tøy blir lagt frem for dere foresatte 2 ganger i året. Da har man 1 uke på seg til å hente og gå igjennom før det eventuelt blir sendt bort.

Det er veldig fint om dere foresatte kan sjekke plassen for sko/støvler, skift og yttertøy. Vi ønsker at barna skal ha mulighet til å få delta på aktiviteter, som feks krever godt med yttertøy. Mange barn trenger også ekstra med skift etter endt skoledag, så vi setter veldig pris på at dere går over plassen jevnlig. Dette er også i tråd med det skolen praktiserer.

Innesko eller tøfler

Vi ønsker at barna har innesko/tøfler, som er navnet. Vi skal gjøre vårt for å minne de på å bruke tøfler/innesko når de er på AKS, men supert om dere også kan bidra ved å ta en prat om dette hjemme.