Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen vokser og fra å være en tre parallell til å bli en fire parallell skole. Skolen ligger på Ekebergsletta ved Brannfjell. Skolen står på Byantikvarens gule liste som såkalt paviljongskole. Skolen ble offisielt åpnet i 1956, men allerede fra 1954 tok skolen i mot tre førsteklasser; en blandingsklasse, en jente- og en gutteklasse.

Skolens første overlærer

Skolebygget bestod av ett bygg, i tillegg hadde skolen en egen skolehage der det ble dyrket frukt og grønnsaker som elevene kunne få med seg hjem. Skolens første overlærer var Ragna Ruud, og skolens første gymlærer var Terje Hegbart. Sistnevnte drillet elevene i ballspill, og skolen vant Oslo-mesterskapet i håndball for folkeskolene to ganger. Ekeberg skoles musikkorps ble stiftet i 1957 og står fremdeles ved lag.

Utbyggingsfaser

Siden den gang har skolen gjennomgått flere utbyggingsfaser, blant annet i 1955 og i perioden 1997-1999. Aulaen vår er vi spesielt stolte av. Den kom til i 1965 og blir mye brukt i forbindelse med skolens månedlige aulasamlinger, der skolens lærerband akkompagnerer og elevene synger og opptrer.

Ekeberg skole er vertskap for Norway cup, og har vært det siden oppstarten av cupen i 1972. Hvert år syder sletta av barn og ungdom og skolen huser blant andre Norsk Folkehjelp sitt feltsykehus og Pressesenteret.

Fantastisk skolegård

I tilknytning til skolen vår finner du byens flotteste skolegård. Elevene får boltre seg på Ekebergsletta og i skogen, i tillegg til lekeområder med lekestativ og en egen ballbinge. I nærheten ligger det også et lite tjern, Svarta, som vi kan besøke I 2014 sto skolen ferdig utbygd til en 4 paralell skole, og i april 2015 tok skolen i bruk Ekeberg skole Flerbrukshall til kroppsøving.