Hovedseksjon

Innskrivning av skolestartere

Jenter i klasserom

Barn som skal starte på skolen høsten 2023 skrives nå inn i skolen. Foresatte til barnet må fylle ut et innskrivingsskjema innen 15. desember. Innskrivingen skjer digitalt i Altinn eller Digipost.

Utdanningsetaten har sendt brevet digitalt, og det er kun én foresatt som mottar innskrivingsbrevet. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

I brevet bes foresatte logge inn og fylle inn et elektronisk skjema.

Foresatte til skolestartere må merke seg er at barnet må skrives inn på nærskolen selv om: 

·      du skal søke utsatt skolestart

·      du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

·      familien planlegger flytting for skolestart i august 2023

·      du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe 

Mer informasjon om innskriving og tildeling av skoleplass finner du på Oslo kommune sine sider.