Informasjon uke 21

Gutt og jente, med skoleelementer

Kjære elever og foresatte

 

Oppstart med skole for 5. -7. har gått veldig bra. Elevene utrykker glede over å være tilbake, treffe klassevenner og lærere igjen og de husker å holde avstand.

Det er i underkant fem uker igjen til sommerferien og flere fridager innimellom. Vi mener at vi kan ivareta smittevern ved å åpne noe mer for at elevene skal få være sammen, slik veilederen tilsier.

 

Ukene fremover blir derfor slik:

1.-4. trinn fortsetter som tidligere med inndeling i kohorter, men klassene kan gjennomføre utedager med hel klasse.

5. trinn: Alle elevene kan møte hver dag. Dette er et trinn med få elever i klassene og vi har rom nok til at vi ivareta smittevern. Detaljert informasjon kommer fra trinnet.

6. og 7. trinn: Elevene fortsetter å gå annenhver dag i kohorter, men klassene kan møtes ute og dra på turer ol sammen minst en gang pr uke.

 

Avslutninger:

Vi har ikke mulighet til å leie ut lokalene våre til arrangement, og vi fraråder sommeravslutninger med hele klasser. Vi ber klassekontakter finne alternative løsninger sammen med kontaktlærer og ber dere følge smittevernrådene fra regjeringen. Unntaket gjelder 7. trinn. Her har vi åpnet for at elevene/foresatte på 7. trinn skal få bruke skolegården ute til klasseavslutning med begrenset antall tilstede (kun foresatte –ingen søsken), slik at de får hatt en fin avslutning på Ekeberg skole.

 

AKS

Aktivitetsskolen holder åpent fredag 22.mai fra 08.30 – 16.00.  Husk å gi beskjed om barnet ditt kommer eller ikke. Fristen var mandag 18.mai.

 

Tusen takk til elevene på 6. trinn som stilte opp med sang og improvisert dans, og til elevrådsleder og nestleder for veldig gode taler på 17.mai! Vi klarte å gjennomføre en annerledes feiring digitalt og det ble en høytidelig og fin markering.

 

Vi ønsker dere en god langhelg!

 

Nina Thorland Jutkvam
Rektor