Oppstart AKS august

Barn i lekestativ

Til foresatte med barn i AKS

På bakgrunn av smittevernstiltak, så har vi fått beskjed om å planlegger for "gult" nivå til oppstart i august- 20.

Barn på 1. trinn som søker i ferien vil derfor bli tildelt automatisk oppstartdato tidligst 10.8. pga smittevern.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen og AKS

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

-          Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.

-          Vask hender før dere kommer på skolen.

-          God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil hverdagen være?

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud.

På gult nivå er dette viktigst:

-          Barn og voksne prøver å unngå håndhilsning og klemming.

-          Vi unngår trengsel og store samlinger.

-      Inndeling i mindre grupper/kohorter

Baseledere har allerede tatt sine forhåndsregler rundt smittervern og planlagt for "gult nivå" ved å ha fokus på mindre grupper og tilrettelagte aktiviteter på sine baser.

Assistenter og baseledere skal også ha satt seg godt inn i rutiner for smittervern og vår organisering på Ekeberg skole AKS.

 

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne! Kontaktinfo finnre du i vår informasjonsbrosjyre.

Velkommen til Aktivitetsskolen!

 

Minner om oppstartsdato for AKS: tirsdag 4.8. 1. trinn se eget program/dato og klokkeslett for oppstart.

Åpningstider: kl. 07:30-16:45.

Oppmøtested for de ulike basene og generell informasjon om AKS kommende skoleår vil dere finne i AKS sin informasjonsbrosjyre, som allerede ligger ute som en link på vår hjemmeside under nyheten "skolestarter høsten 2020"/informasjonsbrosjyre.

 

Informasjon om oppstart og program kan du finne her.